آخرین اخبار
ورزشی

بررسي قول و قرارهايي که فقط در حد شعار انتخاباتي باقي ماند؛

وعده هاي روحاني روي هم تلنبار شد/ دولت پُر از وعده؛ از ريشه کن کردن فقر و حمايت از اشتغال روستائيان تا ممانعت از بازگشت تحريم ها +فيلم اگرچه تنها چند ماه از آغاز دولت دوازدهم گذشته است اما انتظار مي رفت با توجه به اينکه دولت يازدهم نيز با همين تيم اداره مي شد، ريل گذاري براي محقق شدن وعده ها سريع تر صورت بگيرد. هرچند سياست هاي اقصادي دولت نشان مي دهد که با اين رويه هيچگاه اين وعده ها عملياتي نمي شود.

بررسي قول و قرارهايي که فقط در حد شعار انتخاباتي باقي ماند؛

وعده هاي روحاني روي هم تلنبار شد/ دولت پُر از وعده؛ از ريشه کن کردن فقر و حمايت از اشتغال روستائيان تا ممانعت از بازگشت تحريم ها +فيلم اگرچه تنها چند ماه از آغاز دولت دوازدهم گذشته است اما انتظار مي رفت با توجه به اينکه دولت يازدهم نيز با همين تيم اداره مي شد، ريل گذاري براي محقق شدن وعده ها سريع تر صورت بگيرد. هرچند سياست هاي اقصادي دولت نشان مي دهد که با اين رويه هيچگاه اين وعده ها عملياتي نمي شود.

نجات جان دانش آموزان مدرسه نساکوه لردگان توسط معلم جوان:

الفباي جوانمردي يک آموزگار!/ ساخت مدرسه با هزينه شخصي به عشق شهداي مدافع حرم! خدمت صادقانه، رايحه خوش تلاش جهادي معلم جواني است که با ايثارگري در دومين سال خدمتش با صرف هزينه شخصي، دبستان دو کلاسه شهداي مدافع حرم روستاي نساکوه لردگان را احداث کرد.
اخبار شهرستان و استان
چند رسانه ای/ نرم افزارها
ایران و جهان
اقتصادی
فرهنگی/ اجتماعی


جهت عضويت در کانال خبري سلام لردگان اينجا را کليک کنيد

 
پیوند
سايت رهبري

دولت

مجلس