آخرین اخبار
کد مطلب: 102784
سردار نقدي در مجمع عالي بسيج آذربايجان غربي:
بيش از 15 هزار کارخانه و واحد توليدي و صنعتي در کشور تعطيل است/هنر اين نيست که با روش هاي رأي جمع کن و با فروش قدري بيشتر نفت خام، چند صباحي کوتاه براي مردم رفاه کاذب درست کنيم
تاریخ انتشار : 1394/06/30 11:48:38
نمایش : 1110
رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: ايران براي اقتصادي شکوفا، فرهنگ کار و تلاش، خودباوري و همت، مديريت و برنامه ريزي صحيح کم دارد.
به گزارش  سلام لردگان؛‌ به نقل از اروم نيوز، سردار نقدي در مجمع عالي بسيج سپاه شهداءآذربايجان غربي به توطئه هاي دشمنان براي نفوذ اشاره کرد و افزود: مهم ترين تلاش دشمن براي نفوذ، در زمينه فرهنگي است که آن هم با تغيير در باورها پياده مي کند که در برابر آن وظيفه بسيجيان و آحاد مردم انقلابي شناسايي راه هاي نفوذ و سد آنها است.

 

وي افزود: مهم ترين معبري که امروزه دشمن از آن نفوذ کرده، باور بهبود اقتصاد ايران در ارتباط با آمريکا است، که زندگي بدون دغدغه را در گرو آزادي بي اندازه شخصي و سبک زندگي غربي مي دانند.

 

وي با تاکيد بر اينکه پاسخ اعتقادي و ايدئولوژيک براي اين حربه مي توان داد، تصريح کرد: اقتصاد مولد و پيشرو، نيروي انساني، دانش و فناوري، مواد اوليه، انرژي، بازار مصرف و سرمايه مالي مي طلبد که کشورمان جوانترين کشور با ميليون ها جوان بيکار ، رتبه 17 ام علمي دنيا، رتبه اول انرژي فسيلي، دسترسي به اکثر مواد اوليه و داراي 80 ميليون بازار مصرف داخلي و 400 ميليون نفر خارجي و 820 هزار ميليارد دلار نقدينگي دارد.

 

سردار نقدي به چرايي عدم شکوفايي اقتصاد ايران با وجود داشتن 6 رکن اصلي اقتصاد مولد، پاسخ داد و گفت: ايران براي اقتصادي شکوفا، فرهنگ کار و تلاش، خودباوري و همت، مديريت و برنامه ريزي صحيح کم دارد.

 

وي افزود: نمونه هاي بارزي از برنامه ريزي و مديريت صحيح در شکوفايي اقتصاد وجود دارد به عنوان مثال با وجود دسترسي به مواد اوليه جوهر پرينتر، بنر و ساير اقلام در ارتباط با اين موضوع آن را از خارج کشور وارد مي کنيم و يا اينکه با وجود عدم دسترسي کافي به مواد اوليه ماکاروني، کارخانه آن را احداث مي کنيم که مجبور به واردات مواد اوليه براي آن مي شويم.

 

وي نگاه به اقتصاد را به 2 دسته نگاه به داخل يا اقتصاد مقاومتي و وابسته به خارج که همان اقتصاد عاريتي است، تقسيم کرد و گفت: ريشه نگاه دوم آمريکاست چرا که پيام نوروزي باراک اوباما گواه آن است که تلاش مي کند کساني را که مخالف ارتباط با آمريکا هستند، مخالف بهبود معيشت مردم معرفي کند.

 

رئيس سازمان بسيج مستضعفين شناخت اقتصاد عاريتي را لازمه شناخت اقتصاد مقاومتي عنوان کرد و گفت: مولفه هاي اقتصاد مقاومتي، اقتصاد مولد، درون زا، پيشرو و برون گرا است در حالي که مولفه هاي اقتصاد عاريتي، اقتصاد مصرفي، برون زا، دنباله رو و درون گرا است.

 

وي فعال کردن ظرفيت ها و اصلاحات اقتصادي براي هموار کردن زمينه جلـب سـرمايه داخـلي و خـارجي را راهکار اقتصاد مقاومتي عنوان کرده و تغيير سياست خارجي و کنار آمدن با استکبار براي جذب سرمايه هـاي خـارجي را راهکار اقتصاد عاريتي برشمرد.

 

سردار نقدي با تاکيد بر اينکه سرمايه به دنبال سود مي گردد، نه بدنبال سياست، گفت: سرمايه دار مي بيند سود کجاست، آنجا سرمايه گذاري مي کند، غالباً کاري به خير و شر سياسي ندارد؛ همانطور که بُراده هاي آهن، جذب آهنربا مي شود نه جذب دسته گل، سرمايه به جايي مي رود که سود بياورد نه لبخند سياسي.

 

وي تصريح کرد: اگر شرايط اقتصادي را براي سرمايه گذاري مهيا کنيم سرمايه هاي داخلي و خارجي به طور خودکار به سوي ما سرازير مي شود و هيچ نيازي به تغيير سياست خارجي نداريم؛ ولي اگر شرايط اقتصادي را براي سرمايه گذاري فراهم نکنيم، ولو اينکه سياست خارجي مان را کاملاً عوض کنيم و با استکبار به سازش برسيم، سرمايه گذاري خارجي که هيچ، حتي سرمايه هاي داخلي هم به سوي اقتصاد مولد نخواهند آمد.

 

وي راهکار ورود سرمايه به توليد و صنعت اشاره کرد و گفت: بايد قوانين دست و پاگير و ضد توليد برداشته شود، نيروي کار ارزان قيمت باشد، مثل چين که بيشتر از صد ميليون نيروي کار با دستمزد سه وعده غذا دارد،اقتصاد مردمي و کم هزينه باشد نه جايي که اقتصاد دولتي با اقتصاد مردمي رقابت مي کند، کار آفريني حمايت شود نه آنجا که سنگين ترين ماليات ها به بخش توليد بسته شود و دلالان براي گريز مالياتي آنقدر راحت باشند که بگويند ايران بهشت مالياتي است.

 

رئيس سازمان بسيج مستضعفين ادامه داد: سرمايه جايي مي رود که دولت با نظارت بر قيمت ها و کنترل بازار طوري عمل مي کند که سود اصلي به توليد کننده برسد، نه کشوري که بخش اعظم سود آن نصيب دلالان شود و به توليد کننده ها سود بسيار کمي برسد.

 

وي به تعطيلي بيشتر از 15 هزار کارخانه و واحد توليدي و صنعتي در شهرک هاي صنعتي و خارج از آن در سراسر کشور که به طور کامل تعطيل است يا در شرف تعطيلي کامل است اشاره کرد و افزود: اين واحدها کارخانه هايي هستند که تجهيزات، کارگر و امکانات داشته و توليد مي کردند ولي بخاطر ضعف برنامه ريزي و مديريت تعطيل شدند، امروز اين واحد ها که تعطيل هستند، بيشتر از 50 ميليارد دلار ارزش دارند.

 

سردار نقدي تاکيد کرد: هنر اين است که با مديريت جهادي اين مشکلات و موانع مزمن را از سر راه اقتصاد کشورمان برداريم و اين مشکلات را که دولت ها يکي پس از ديگري آن را دست کم گرفتند، جدي بگيريم و آنها را با تدابيرعالمانه، به صحنه آوردن مردم و استمداد از آنان و مديريت جهادي حل کنيم و با اين همه سرمايه و ظرفيت موجود، کارخانه هاي راکد و مزارع متروکه را دوباره به راه اندازيم.

 

وي تصريح کرد: هنر اين نيست که از مبارزه با قاچاق، مهار دلال بازي، کاهش سود بانکي، مهار واردات بي رويه، اصلاح قوانين کار و توليد، مبارزه با فساد اقتصادي، چابک سازي دولت، سالم سازي دستگاه هاي اداري، نظارت بر بازار و ... طفره برويم و به جاي اين کارهاي واجب و احياگر اقتصاد تصور باطل بهبود اقتصادي با تغيير سياست خارجي را در پيش بگيريم و نهايتاً با روش هاي انتخاباتي و عوام فريبانه رأي جمع کن با فروش قدري بيشتر نفت خام، چند صباحي کوتاه براي مردم رفاه کاذب درست کنيم.

 

رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: اگر زمينه ها را براي سود آوري سرمايه گذاري درست شود، سرمايه دارها براي ورود سرمايه به کشور ما التماس مي کنند، تحريم ها را دور مي زنند و به سياست و دولت هاي خود بي توجهي مي کنند و اگر زمينه هاي اقتصادي خراب باشد بايد براي آمدن سرمايه، کاسه گدايي دست بگيريم منابع زير زمين را مفت بدهيم، نفت و گازمان را مفت بدهيم، آبرو، ارزش ها و دينمان را هم بفروشيم، خارجي ها دو سه ميليارد دلار سرمايه گذاري کنند.

 

وي به حوزه فناوري نيز اشاره کرد و افزود: پيشتازي اقتصاد دانش بنيان متکي به پيشرفت علمي کشور رويکرد اقتصاد مقاومتي در حوزه فناوري است در حالي که واردات فناوري و دانش متکي به دوستي با غرب راهبرد اقتصاد عاريتي است.

 

سردار نقدي به خيال خام واردات فناوري تاکيد کرد و افزود: اگر آنها براي دادن تکنولوژي تحت فشار قرار گيرند فناوري هاي قديمي خود را خواهند داد نه فناوري روز ، آنها تکنولوژي هاي دسته چندم خودشان را که ديگر بازدهي ندارد به ما با قيمت گزافي مي فروشند و با پول آن فناوري پيشرفته تري را براي خودشان مي سازند و بعد ما در رقابت با خودشان مي بازيم.

 

وي تصريح کرد: اگر به جاي وابستگي به تکنولوژي خارجي خودرو را خودمان طراحي مي کرديم و مي ساختيم به مصيبت هاي امروز گرفتار نبوديم؛ کيفيت بهتري داشتيم، قيمت ارزان تري داشتيم و به هر بهانه اي هم دچار تنش نمي شديم؛ با هر مشکل قيمت ها بالا نمي رفت.

 

رئيس سازمان بسيج مستضعفين افزود: نمونه بارز آن سرنوشت غم انگيز صنعت وابسته خودرو سازي است که بعد از 50 سال هنوز وابسته است و به هيچ وجه توان رقابت با توليدات خارجي را ندارد.

 

سردار نقدي با اشاره بر اينکه اعتبار صنعت هوافضا پول توجيبي صنعت خودروسازي است، گفت: با اين وجود امروز در صنعت هوايي از زير سطح تا ماوراء جو انواع تسليحات و تجهيزات را داخلي مي سازيم و خودمان در اغلب موارد حتي به مرحله طراحي هم رسيده ايم؛ با وجود آنکه هزينه هايي که در اين بخش کرده ايم به مراتب کمتر از سرمايه گذاري در خودروسازي بوده است، چون تحريم بوديم و هيچ چيز نمي دادند و اراده کرديم در مقابل تحريم ها مقاومت کنيم و ظرفيتهاي داخلي را فعال نماييم.

انتهاي پيام/

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 


جهت عضويت در کانال خبري سلام لردگان اينجا را کليک کنيد

 
پیوند
سايت رهبري

دولت

مجلس