آخرین اخبار
کد مطلب: 124836
ياداشت/
مردم ديگر هواپيماي نو نمي خواهند، آنها رييس جمهوري نو با کابينه اي نو مي خواهند!
تاریخ انتشار : 1396/01/28 08:46:02
نمایش : 1635
جناب آقاي رييس جمهور! آن قدر فرصت سوزي کرديد که نمي توانيد مثل آن اوايل تمام تقصيرات را برگردن دولت قبل بيندازيد، چهار سال زمان کمي نيست، 100 روز پيش کشتان، چهار سال زمان خوبي است تا مردم شما و کابينه اي پير و خسته شما را ارزيابي کنند، مردم ديگر هواپيماي نو نمي خواهند، آنها رييس جمهوري نو با کابينه اي نو مي خواهند .
به گزارش خبرنگار سلام لردگان؛
وقتي دوباره مي شنويم که آقاي روحاني براي انتخابات رياست جمهوري ثبت نام کرده ياد وعده هاي تو خالي اين دولت مي افتم که بزك نمير بهار مي آد، خربزه و خيار مي آد ولي حساب از اين حرفها گذشته است .
مردم از وعده هاي 100 روزه تا برجام، مهار تورم و... و وقتي اينها را مي شنوند، بايد بگوييم آقاي روحاني دست مريضاد! اي والله! شما خوب مردم را ....!
بسياري شب عيد را در حالي سپري مي کردند که در جواب خواسته هاي زن و فرزندشان جزء شرمندگي چيزي نداشتند .
شما به چه مدلي کشور را اداره مي کنيد؟ آخه چي براي گفتن داريد؟ رکود و بيکاري در اين سه، چهار سال بيداد مي کند . مگر مردم چه مي خواهند از شما مسئولين؟ کاري کرديد که هر کسي رسيده رفته وزارت کشور براي ثبت نام رياست جمهوري! شما با کدام رو کانديدا شديد؟  با کدام پشتوانه؟ با برجام که عذت ملي را خواستيد براي کشور بياوريد، با حقوق هاي نجومي که واقعاً جزء شاهکارهاي دولت شما بود!
ما نه کار به چپ داريم و نه به راست! ولي بيني و بين الله شما که طرحي براي اداره کشور نداريد ديگر کانديدا نشويد.
شما در بحث پروژه ها و افتتاحيه ها چرا اين همه نيرو دنبال خودتان مي بريد و پروژه هايي که قبلاً چند بار افتتاح شده، دوباره افتتاح مي کنيد.  چقدر هزينه و مخارج سفرهايتان کرديد؟ اين بودجه مگر از آن بيت المال نيست؟ اگر جاي شما بودم يواش کنار مي کشيدم .
اين قدر فرصت سوزي کرديد که نمي توانيد مثل آن اوايل تمام تقصيرات را برگردن دولت قبل بيندازيد، چهار سال زمان کمي نيست، 100 روز پيش کشتان، چهار سال زمان خوبي است تا مردم شما و کابينه پير و خسته شما را ارزيابي کنند،  مردم ديگر هواپيماي نو نمي خواهند، آنها رييس جمهوري نو با کابينه اي نو مي خواهند .
انتها/630 ل 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 


جهت عضويت در کانال خبري سلام لردگان اينجا را کليک کنيد

 
پیوند
سايت رهبري

دولت

مجلس