آخرین اخبار
کد مطلب: 124931
به بهانه فحاشي مدير کل صنعت و معدن استان چهار محال و بختياري به خبرنگاران
آقاي امامي چه کساني با غيرتند و چه کساني بي غيرت؟ قضاوت با مردم فهيم و انقلابي است !!
تاریخ انتشار : 1396/02/27 12:06:30
نمایش : 1836
متاسفانه کسانيکه اين نصيحتهاي مشفقانه دوستان انقلابي را با الفاظي رکيک که فقط در خورشأن خودشان است نوازش کردند که اخيراً هم متاسفانه کساني در استان ولايتمدارمان که منصب مهم دولتي هم دارا هستند آنها و ياران صديق و قلم بدستان خوشنام را بي غيرت مي نامند.
به گزارش خبرنگار سلام لردگان؛ بي ترديد کارنامه دولت يازدهم خالي است، ازهمينرو با هر لطايف الحيلي سعي در برجسته کردن کارهاي نکرده خويش دارند.
در همين اواخر سال دولت رياست جمهوري دستورالعمل حقوق شهروندي را با چنان آب و تابي ابلاغ نمودند که با خود انديشيديم مگر قرار است چه اتفاقي رخ دهد؟ و يا چه اتفاقاتي قرار است انجام شود؟ کمي که پيش رفتيم به حافظه خود رجوع کرديم و مشاهده نموديم مگر آنروز که بعضي از دلسوزان نظام حواله به جهنم، حواله به بي سوادي، حواله به خورد کردن دهان و قلم ها، حواله به بي شنامه بودن و.... را مي دادند حقوق شهروندي کجا بود و کجا رفت؟ .
کمي تأمل که داشته باشيم و به حافظه تاريخي مان رجوع کنيم مي بينيم در روزگاري نه چندان دور کساني از همين مردمان سرزمينمان عاشقانه و خالصانه کمر همت بستند و در همه عرصه ها از قبيل عرصه جهاد و جنگ سخت، عرصه اقتصاد و جهاد اقتصادي، عرصه اجتهاد و جهاد فرهنگي، عرصه اقتدار و جهاد خودکفايي، عرصه انتظار و جهاد نرم و ....  نقش ايفا نمودند. حال همان ها در اين دوره و اعصار از سر دلسوزي هرازگاهي براساس وظايف ديني و انقلابي مأموريت امربه معروفي و نهي از منکري خود را نسبت به دولت مستقر انجام مي دهند.

ولي متاسفانه کسانيکه اين نصيحتهاي مشفقانه دوستان انقلابي را با الفاظي رکيک که فقط در خورشأن خودشان است نوازش کردند که اخيراً هم متاسفانه کساني در استان ولايتمدارمان که منصب مهم دولتي هم دارا هستند آنها و ياران صديق و قلم بدستان خوشنام را بي غيرت مي نامند.

آري! اگر بنابر بکار بردن اين واژه باشد آنرا نثار کساني نمود که يک شبه حيثيت انقلابي و ارزشي و ديني مان را به حراج گذاشتند و نمونه آشکار آن سند 2030 يونسکو بود که به تصويب و تاييد رساندند و سکوت کردن قلم بدستان همسو با خودشان، ولي سکوت نکردند ياران انقلاب و افشاگري نمودند آنچه را که حق ملت بود و بايست مي دانستند .

حال بايد قضاوت کرد و گفت: آقاي امامي چه کساني با غيرتند و چه کساني بي غيرت! قضاوت با مردم فهيم و انقلابي است.

گفتني است در مناظره دانشگاه شهرکرد که روز سه شنبه 26 ارديبهشت 96، درحالي که تريبوني براي خبرنگاران در نظر گرفته نشده بود، اما نکته قابل تامل و تاسف‌بار اين است که نعيم امامي پس از فرافکني و فرار از پاسخگوئي نسبت به نابودي صنعت استان و تعطيلي صنايع و افزايش آمار بيکاري و همچنين تناقضات گفتاري خود، اقدام به فحاشي عليه خبرنگاران ازجمله "تف به غيرت خبرنگاران منتقد!" نمود.
به قلم، عين علي بابامير مدير مسئول سايت خبري سلام لردگان
انتهاي پيام/630 ل
 

 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 


جهت عضويت در کانال خبري سلام لردگان اينجا را کليک کنيد

 
پیوند
سايت رهبري

دولت

مجلس