آخرین اخبار
کد مطلب: 124983
ياداشت/
برجام و توطئه سند2030 يونسکو!
تاریخ انتشار : 1396/03/14 11:39:06
نمایش : 1929
2030سندي بود که، فرهنگ جهاد، شهادت و فرهنگ عاشورايي و مهدوي از آن حذف مي شود چرا که خواسته آنان اين است که دانش آموزان ما پيرو باربي، مرد عنکبوتي و بِن تِن گردند تا حسين فهميده ها و ...
به گزارش خبرنگار سلام لردگان، در جريان و کوران انتخابات رياست جمهوري و در ديداري که مقام معظم رهبري با فرهنگيان سراسر کشور داشتند پرده از توطئه و نفوذي هولناک برداشتند، آن توطئه امضاء و اجراي سند 2030 يونسکو بود که براي ملتهاي جهان شيوه نامه اجرايي جديد در خصوص مسئل آموزشي دانش آموزان و محتواي درسي آنها را تهيه و تدوين کرده بودند.
سندي که ازآن مي توان به يک برجام فرهنگي نام برد، چرا که در برجام حقيقي هسته اي هر چند منظوربه رسميت شناختن حق هسته اي ما بود ولي در عمل ما ديديم که دشمن چگونه در حال نفوذ کردن است که مجال پرداختن به آن در اين مقال نمي گنجد .
2030سندي است که مشروعيت بخشيدن به فساد و انحراف جنسي، در دستور کار قرار مي گيرد وماغافل از آن تا بدانجا پيش رفتيم که هم امضاء نموديم و هم در حال اجراء بوديم که ...
2030سندي بود که، فرهنگ جهاد، شهادت و فرهنگ عاشورايي و مهدوي از آن حذف مي شود چرا که خواسته آنان اين است که دانش آموزان ما پيرو باربي، مرد عنکبوتي و بِن تِن گردند تا حسين فهميده ها و ...
2030سندي است که مفاهيم ضد ارزشي به بهانه کيفيت آموزش مدارس در حال القاء شدن بود و سندي است که تبيين تضادها با اعتقادات ايران اسلامي به وضوح ديده مي شد .
2030 سندي بود که خود باختگي فرهنگي و راهبرهاي ضعيف فرهنگي براي ملت ما چونان دام پهن شده بود و اگر نبود نفس مسيحايي رهبر فرزانه انقلاب، سرنوشت حسين فهميده هامان چي مي شد؟ .
معلوم نبود عاشورا و فرهنگ مهدويتمان.!
معلوم نبود از ارزشها و حيثيتمان!
معلوم نبود از باورها و اعتقاداتمان!
معلوم نبود از شرف و غيرتمان!
حال جاي بسي تأمل است آنجا که مسئولان ما موضع طلبکارنه به خود مي گيرند و از توطئه  عليه 2030 سخن مي رانند و ازتوطئه عليه باورها و اعتقادات و ... سخني به ميان نمي آورند .
خدا کند که براي يکبار هم که شده رهبر عزيزمان را باور کنيم .

  انتهاي ياداشت/630 ل
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 


جهت عضويت در کانال خبري سلام لردگان اينجا را کليک کنيد

 
پیوند
سايت رهبري

دولت

مجلس