آخرین اخبار
کد مطلب: 81460
وب سايت شاهد فردا:
بزنيم به تخته ، همه چي بالا رفته جز مبلغ يارانه
تاریخ انتشار : 1393/09/29 11:54:59
نمایش : 3977
اينجا اينجا چه بگويم ؟نگفتنش بهتر است.پس بايد زد به تخته شايد همه کاسه کوزه ها سر نان شکسته

به گزارش سلام لردگان؛ سايت شاهد فردا نوشت : يارانه نقدي که سالهاست به حساب سرپرستان عزيز خانوارهاي ايراني براي صغير و کبير واريز مي شود گويا قصد ندارد مبلغش افزايش پيدا کندو هيچ تورمي هم نمي تواند حريفش باشد. و چه بد است يارانه از پوفک جا بماند.چون در اين سالها قيمت پوفک و لواشک چندين در صد رشد داشته اما اين يارانه همچنان ثابت مانده است و قرار نيست تکاني بخوردو حالي از خودش عوض کند و دلي را خوشحال کند و اشکي را پاک.گاهي مي شنويم که ميگويند يارانه ده ميليون پر در آمد را قطع مي کنيم و اين حرف درحد شعار باقي مي ماند و کسي نيست که حريف اين پر در آمدهاي قوي بشود و زور همه به فقرا مي رسد و نان فقير فقرا را آجر مي کنند چون هيچ ديواري کوتاه تر از ديوار فقرا وجود ندارد يا نانش را گران مي کنند يا آب و برقش را ،و آن پر در آمدهاي که به جاي نان کباب قرقاول در جزاير پوکت و ساير جزاير اعياني مي خورند کسي نيست که به گوشه اي از کباب قرقاولشان ناخنک بزند و جالب است که کسي نمي تواند به اين پر در آمدها بگويد روي چشمشان ابروست و هر روز مي بينند کمر فقرا زير بار تورم مي شکند اما توجهي نمي شود انگار اين فقرايند که تاوان همه چيز را پس بدهند.

مردم از وضعيت فعلي مي رنجند شايد کسي از مسولان دردهاي اين مردم را نداند و يا بداند و براي بالا بالاها نگويد اما واقعيت امر چيزي نيست جز اينکه در اين ميان مردم تمام دربها را به روي خودشان بسته مي بينند.
پيرزني را مي بينم که هر روز نان گدايي مي کند.مردي را مي بينم که دست خودش را براي پول جلوي رهگذراني دراز مي کند که وضع مالي آنها نيز مثل خودش است اما صورتشان را با سيلي سرخ نگه مي دارند.
دخترکاني که بجاي رفتن به کلاس درس براي امرار معاش خانواده اشان گدايي مي کنند و اينها همه درد است اگر حس مسوليتي باشد اگر چشم بينايي که ببيند …..و…
 سال گذشته دريکي از کوچه هاي شهر منتهي به بازار صحنه اي ديدم که از بيانش شرم دارم و آن را به دفتر رهبر معظم انقلاب منعکس نمودم. چند روز بعد استاندار وقت آن زمان با من تماس گرفت و گفت چرا اين مطلب را انعکاس داده اي ؟گفتم ديدم و واقعيت را انعکاس دادم  اگر شما مسئول هستيد چرا مظلوميت و درهاي مردم را منعکس نمي کنيد؟و…


حال که مبلغ يارانه بالا نمي رود و چوب گراني و تورم بر سر فقرا مي شکند و هر روز مي شنويم که تورم پايين مي آيد و از طرفي نان را گران مي کنند و سفره هي مردم را بي نان و نان خالي را هم از مردم فقير مي گيرند چگونه مدعي هستند که تورم پايين مي آيد.
من که اصلا شاهد نبودم در اين مملکت ما چيزي قيمتش ثابت مانده باشد و هر روز گراني هم گرانتر مي شود و مبلغ اين يارانه نقدي که کمر ما فقرا را شکسته همچنان ثابت مانده است و بايد بزنيم به تخته که هر چه مثل يارانه حق ماست و نياز مسلم ماست مبلغش ثابت مي ماند و شاخص بانک مرکزي براي آن شاخ شونه نمي کشد و حريفش نيست ولي هر آنچه حق ما نيست نرخش بر اساس شاخص نرخ تورم بالا و بالا تر مي رود.

در حال حاضر واقعيت اين است که شير و لبنيات از سبد غذايي مردم خذف شده و مردم آن سله و يا سبد غذايي را به ضايعاتي فروختند تا آينه دقشان نباشد.
تخم مرغ هم در سفرها جايگاهي ندارد . سبزي و کلم و کاهو و ميوه نيز با ورود يارانه ننگشان مي آيد بر سر سفره فقرا بنشيند شايد سبزي سري در ميان سرها در آورده باشد و به خودش مي بالد که قيمتشان هر روز بالا و بالاتر مي رود و اين يارانه مبلغش هنوز در پله اول ثابت مانده است.

آري سبزي و گوشت و لبنيات هم بايد براي فقرا ناز کنند و به يارانه خودي نشان بدهند و به او بگويند تو که آمدي ما رفتيم تو بمان که ما همچنان بالا و بالاتر مي رويم . گوشت و ماهي و پروتئن در سفره مردم نيست و نان هم تازگي ها قيمتش بالا رفته است و سفره ها از نان خاليست. مسولان وعده داده بودند سفره هاي مردم را پر مي کنند اما چه شد؟

آيا اين وعده الکي بود تا سفره ها را پر از خالي کنند و نان را هم از سفره مردم فقير حذف کنند؟به هر حال اميد است مسولان اگر حريف پر در آمدها نيستند و نمي توانند براي آنان تصميم بگيرند نان را به سفره مردم برگردانند اينجا براي لقمه ناني … اينجا اينجا چه بگويم ؟نگفتنش بهتر است.پس بايد زد به تخته شايد همه کاسه کوزه ها سر نان شکسته و اين خودش از افتخارات است که يک يارانه در اين مملکت نرخش ثابت مانده است و گرنه هزار وعده خوبان يکي وفا نکرد که هيچ نان هم از سفره فقرا پريده است نه کم و بيش بلکه بعضي از مردم به گدايي افتادند.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 


جهت عضويت در کانال خبري سلام لردگان اينجا را کليک کنيد

 
پیوند
سايت رهبري

دولت

مجلس